Arbetet har sina rötter inom den fysiska teatertraditionen. Det läggs stor vikt vid skådespelarens träning av sitt instrument, kroppen, samt utvecklandet av den fysiska uttrycksförmågan. Deltagaren får via denna träning verktyg och tillit för eget skapande, improvisation och scenisk gestaltning.
Det arbetssätt som utvecklats för att uppnå ‘eget skapande’ har visat sig vara verkningsfullt även för dem utan sceniska ambitioner. Vi kallar arbetet Playfulness därför att det påminner om mindfulness men man arbetar här inte ‘bara’ med varje individs utveckling utan fokus ligger på rörelseträning i grupp och individens relationer till andra, hur man kommunicerar och hur andra uppfattar vad man gör. Detta sker i huvudsak genom fysiska övningar, men också genom samtal. Allt på fullt allvar men i lekfull atmosfär.
Kurser och workshops i scenisk gestaltning samt Playfulness anordnas f n endast på begäran.
Är du intresserad, kontakta gunilla.rahm@scenkonstgerlesborg.se