Kafé Platsens Ande 23 september

På Kafé Platsens Ande 23 september hade vi ’världspremiär’ på Gunnar D Hanssons presentation av sin splitternya bok ”Tapeshavet” som kom ut den 15 september. Bokförlagets beskriver boken så här: 

“Tapeshavet är en beteckning på en postglacial strandlinjeförhöjning vid Skagerack och Kattegatt under stenåldern. Detta hav som bredde ut sig under en period av värmeökning har givit namnet åt Gunnar D Hanssons nya bok. Genom exkursioner på ett näs med en mycket lång historia rör sig boken mellan geologi, arkeologi, isavsmältning, snäckskalsbankar och klimatförändring – Yoldatiden, Ancylustiden, Littorinatiden, Tapestiden. 

Dikter blandas med dagboksanteckningar, arkeologiska notiser, botaniska utflykter, gårdshistorier och släkthistorier. Tapeshavet är en genreöverskridande poesibok där text och bild utforskar förhållandet mellan plats, natur, dikt och poetik.”

Den här lördagen fick vi gedigen handledning i hur man närmar sig ’platsens ande’. Genom att borra sig djupt ner i historien i sin trakt, och det gör sannerligen Gunnar D Hansson, så kan den till synes mest själlösa plats fyllas med mystik. Här bor vi i trakter som varit befolkade i årtusenden och när man tittar lite närmare på vilka de är så förstår man att folkvandringar och kulturutbyten är naturliga inslag i mänskligt liv. 

Gunnar D Hansson trollband oss med sina kunskaper om trakten och dess historia och fick t o m Gläborg att framstå som en plats som borde besökas med andakt.

Kvällen avslutades med att Patrik Wingård tolkade den uppbyggda stämningen med hjälp av sin saxofon i ett starkt berörande solo. Så småningom föll Harald Svensson in och tillsammans skapade de musik som förhöjde livskänslan flera grader. 

Under tiden som vi i publiken lyssnade andäktigt, satt Faruq Omer från Göteborg och studerade och tecknade oss och jag tycker mig se hur fascinationen över Gunnar D Hanssons berättande, Eva Dal Norlinds texttolkning och Patrik Wingårds och Harald Svenssons musikimprovisation speglas i våra ansikten.

Det var en fin kväll och jag förstår nu, att ju mer jag vet om min plats på jorden desto rikare blir mitt liv.

Gunilla Rahm

Scheduled Okategoriserade
Scenstudion Gerlesborg Map