Kafé Platsens Ande 9 september

Kafé Platsens Ande, lördagen den 9 september

Denna kvälls kafé handlade om ’kulturhusen’ i bygden och hade en excellent musikalisk inramning tack vare Harald Svensson – jazz- och improvisationsmusiker från Göteborg.

Leif Karlsson från Bottna Hembygdsförening var först ut och berättade om Bottna Folkets Hus. Det Leif inte vet om denna bygd är inte värt att veta och han kan verkligen konsten att berätta om det också. Det känns som om han själv upplevt allt, men eftersom han är född på 50-talet förstår man att det är en omöjlighet. Men han har lyssnat till dem som levt före honom…

Bottna Folkets Hus har nog ”blekingarna” att tacka för sin tillkomst. När sillen var borta och man fick hitta annat att försörja sig på så började stenbrytningen – då behövdes annat kunnande och ”blekingarna” kom och delade mig sig av sin yrkeskunskap. De kom också med erfarenheter av organisation och 1898 bildades Bottna Fackförening. Redan från början ville man bygga ett ’Folkets Hus’ men det stötte på motstånd i bygden. Inte förrän 1925 blev det av, då mycket tack vare en bonde i Valeby – Hansson – som skänkte marken. I detta ’folkets hus’ har mycket pågått; möten, fester, föredrag, basarer, där har också funnits ett bibliotek. 

Eva Dal Norlind gav oss en doft av folkfest genom inhopp med lösskägg och skabrös sång… 

1971 övergick ägandet till en konstnär – Blomqvist – som använde det som privatbostad och ateljé. På den vägen har det fortsatt, nu bor Ivan Stüffe där och han var med under kvällen och bidrog med historier.

Efter pausen talade Bengt Jahnsson Wennberg om Gerlesborgsskolan ur sin personliga synvinkel. Bengt är son till An Wennberg som tillsammans med Per Liljenberg ledde Gerlesborgsskolan från 1977 fram till slutet av seklet. Visserligen var det Per som var rektor men An deltog aktivt i arbetet med att driva skolan. Man kan lugnt säga att Bengt hade inblick i skolans inre liv, dessutom har han varit lärare på skolan och tjänstgör fortfarande på Gerlesborgsskolan i Stockholm. Med humor och värme visade han bilder och beskrev tiden då Gerlesborgsskolan inte bara var en konstskola utan också ett kulturhus och en mötesplats för konst, musik, teater, filosofi och vetenskap. Per och An arbetade också mycket för att förankra skolan i bygden och ville att det skulle vara en kreativ mötesplats för alla.

Många i publiken hade egna erfarenheter och minnen från den här tiden och det blev en intressant dialog mellan publik och ’talare’.

Som avslutning sammanfattade Michael Norlind kvällen i en rörelseimprovisation – en kropp säger mer än tusen ord?

Hur som helst är det berikande med olika uttryck. Härligt också att få ta del av de teckningar som Anette Junebro, Bottnabo med egna erfarenheter av Gerlesborgsskolan, gjort under kvällen – de berättar också en hel del om den öppna stämning som genomsyrade kvällen.

Gunilla Rahm

 

Scheduled Okategoriserade