När omständigheterna är gynnsamma samlar vi en grupp konstnärer för att tillsammans skapa ett sceniskt verk. Vi är intresserade av ‘korsbefruktningar’ så det får gärna vara konstnärer från olika discipliner och/eller kulturer.

Under 2017 pågår ett projekt som kallas ”Kafé Platsens ande – Kabaré platsen ande”.
Projektet stöds av Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen och Tanums kommun, kultur och fritid och ska, med bas i det nya scenkonsthuset ’Scenstudion Gerlesborg’, utforska platsens historia och själ via kafékvällar med inbjudna gäster. Fem kafékvällar ska
anordnas och därefter används dokumentationen därifrån till att skapa manus och musik till en föreställning som ska spelas i november. Samarbete med lokala invånare, konstnärer med flera ska locka lokalbefolkningen att intressera sig för utformningen av samhället i linje med ett community-baserat synsätt.


Artiken från Strömstads tidning
Läs artiken från Strömstads tidning som pdf genom att klicka på bilden

Kabaré Platsens Ande 15 sep kl 18
Ett scenkonstcollage som skildrar vad man kan hitta när man borrar sig ner i den plats där man verkar. Inget är nytt under solen, människor söker nu som då, näring och livsinnehåll under varierande omständigheter och strategier.

Platsens Ande är källan, ursprunget, det kontrastrika och mångfacetterade, något att orientera sig i och förhålla sig till. Med musik, bilder, ord och scenisk gestaltning försöker vi förmedla en del av vår bygds komplexitet och rikedom.

Medverkande: Eva Dal Norlind, Michael Norlind, Gunilla Rahm, Harald Svensson och Patrik Wingård.

Visningar: 14 september kl 16 – abonnerad av GIBCA Extended
Söndagen den 15 september kl 18

 


Alexandra Wingate, Eva Dal, Åsa Herrgård och Kristin Rode. foto Göran Gustavsson
Alexandra Wingate, Eva Dal, Åsa Herrgård och Kristin Rode. Foto Göran Gustavsson

Påskperformance 2010 – under påsken då KVIRR (KonstVandring I RanRike) går av stapeln och närliggande kommuners befolkning ökar mångdubbelt – samlar vi några scenkonstnärer som är villiga att under en kort period gå in i ett resultatinriktat residens och tillsammans, eller var och en för sig, forma ett verk som framförs några gånger under påskdagarna.

 

Johannes Fuchs, Kristin Rode och Michael Norlind foto Erika Waldman
Johannes Fuchs, Kristin Rode, Michael Norlind. Foto Erika Waldman

Varieté Hercules –  under Bottna Kulturfestival i juli 2010 samlade vi sju scenkonstnärer med eventuella uppslag till varieténummer i bakfickan och satte under några dagar ihop en varieté som visades i ett cirkustält tre gånger under festivalen.

Deltagare var Juli Apponen, Eva Dal-Norlind, Johannes Fuchs, Josephine Kylén-Collins, Helena Kågemark, Michael Norlind, Kristin Rode – alla scenkonstnärer samt Harald Svensson, musiker.
Eva Dal, Patrik Wingård, Anna Westberg. foto Erika Waldman
Eva Dal, Patrik Wingård, Anna Westberg. Foto Erika Waldman

E.D.O.T. Håll dig på mattan var ett scenkonstprojekt som sökte frihet i begränsningen, uttrycket i den konkreta rörelsen. Genom improvisationer och lek etablerade de stegvis ett gemensamt, associativt och öppet scenspråk. I ett tiotal korta scener berättade den timslånga föreställningen i rörelse, ton och ord om din och allas vår plats på jorden. Det var en berättelse om passion och vardagsrutin, hisnande äventyr och våldsamma konfrontationer, underkastelse och befrielse…

Deltagare i projektet var Eva Dal, Åsa Herrgård, Mikael Löfgren, Michael Norlind, Anna Westberg och Patrik Wingård. Föreställningen spelades på Gerlesborgsskolan i april 2012 samt på Atalante i Göteborg i november samma år.
Linda Vincent och Viktor Nyström i Lindas föreställning. Foto Gunilla Rahm
Linda Vincent och Viktor Nyström i Lindas föreställning. Foto Gunilla Rahm

Påskperformance 2014. Under KVIRR, på Gerlesborgsskolan gjorde Michael Norlind och Eva Dal tre improvisationsföreställningar. Vi arrangerade förutom detta nio enmansföreställningar där Linda Wincent från Norrbottensteatern, Victor Nystöm och Anna Lova Aldén, frilansande skådespelare från Stockholm spelade tre vardera. Dessa var mycket uppskattade av den konstvandrande publiken. Vi gjorde också en längre föreställning på torsdag kväll som hade karaktären av varieté.

Till videodokumentation