Snart kommer vår nya hemsida!

Sista ansökningsdag till den ettåriga scenkonstkursen på Grebbestads Folkhögskola är den 15 april. Gå in på grebbestads.fhsk.se för att söka in.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Det blir annorlunda i år. 

Vi har bjudit in till glögg- och högläsningskväll vid den här tiden, alltsedan Scenstudion blev färdig. Det skulle ha blivit det femte året i år.

Gunilla skulle ha läst Selma Lagerlöfs ”Gudsfreden” och Eva och Michael och några av scenkonstkursdeltagarna skulle ha sjungit något årstidsspecifikt.

Så blir det inte och ni vet varför.

Men varför inte ta tillfället i akt och träna på telepatisk samvaro?

Sagt och gjort, vi gör så här: 

Måndagen den 21 december – på självaste vintersolståndet – vid 19-tiden, sätter var och en på en kastrull glögg på spisen, tänder minst nio stearinljus (eller så många som krävs för att du ska kunna läsa), häller upp glöggen i mugg/muggar, ser till att du och eventuella närvarande vänner sitter skönt. 

När allt detta är gjort börjar du läsa Selmas berättelse ”Gudsfreden” högt. Du hittar den i samlingen ”Osynliga länkar”. Om du inte redan har den kan du beställa den på bokborsen.se eller så kan du få texten av oss – beställ på gunilla.rahm@scenkonstgerlesborg.se 

När högläsningen är över – det tar ca 40 min – spelar du ”Silent Night, Holy Night” med Mahalia Jackson. Ta sedan på dig ytterkläder, gå ut i den – förhoppningsvis – stjärnklara kvällen och hälsa en ljusnande framtid välkommen!

När vi står där i mörkret och ser ut i universum hoppas vi att den telepatiska samvaron har fungerat och att alla ska känna att vi är en del av en större gemenskap.

Varför ska man läsa Selma Lagerlöfs berättelser idag? Författaren har ju varit död 80 år! 

Det får man svar på när man läser Anna-Karin Palms biografi över henne, den heter ”Jag vill sätta världen i rörelse”. Nedanstående citat ur boken ger en vink om varför:

”I Lagerlöfs universum finns kontakten bakåt, mot föregångarna; där är naturen ofta besjälad och måste mötas med respekt; där är kärleken en kraft som kan förflytta berg och bryta gamla mönster. Friheten är möjlig, tycks hon säga, men dess förverkligande kräver hårt arbete och en lika sträng blick på oss själva som på grannen. Och även om den värld hon skriver fram ibland är grym och hård, så finns där också ett hopp – i det faktum att vi människor är större än vi alltid förstår, rikare utrustade och ständigt stadda i förvandling.”

Berättelsen ”Gudsfreden” genomsyras av kristna begrepp men låt inte det avskräcka dig även om du annars ställer dig skeptisk till religioner. Där finns mycket livsvisdom att hämta för alla, oavsett livsåskådning. Man förstår att författaren hade stått vid Greta Thunbergs sida om hon hade levt nu.

Glöm nu inte: 

Den 21 december kl 19 möts vi i telepatisk samvaro runt berättelsen Gudsfreden!

Ha en fröjdefull midvintertid och så hoppas vi på ett nytt, friskt 2021!

 

RESEARCHRESIDENCE 2021 – Ansök fram till den 15 december 2020

SCENKONST GERLESBORG kan tack vare ett kulturstrategiskt utvecklingsstöd från VGR under åren 2020-22 erbjuda researchresidence till yrkesverksamma scenkonstnärer. De kallas researchresidence därför att vi erbjuder handledning eller samtal samt seminarier som ger möjligheter till fördjupning av det egna konstnärliga skapandet. För mer info, se under ‘RESEARCHRESIDENCE’

RESEARCHRESIDENCE 2021 – Ansök nu!

SCENKONST GERLESBORG kan tack vare ett kulturstrategiskt utvecklingsstöd från VGR under åren 2020-22 erbjuda researchresidence till yrkesverksamma scenkonstnärer. De kallas researchresidence därför att vi erbjuder handledning eller samtal samt seminarier som ger möjligheter till fördjupning av det egna konstnärliga skapandet.
Gerlesborg, där vår scenstudio ligger, erbjuder koncentration och fantastiska naturupplevelser genom fina och ändamålsenliga lokaler i en miljö som inspirerat konstnärer sedan 1940-talet. Se lokaler och omgivning på scenstudiongerlesborg.se
Deltagarna får också tillfälle att träffa lokalbefolkningen – ofta med egna konstnärliga uttryck i bagaget – som gärna ger respons. Mötena kan innehålla en presentation av residensdeltagarna och deras tankar om scenkonst eller prov ur scenkonstverk eller utdrag ur det aktuella arbetet. Allt med efterföljande samtal.  Publikmötet är tänkt att gagna både residensdeltagare och lokalbefolkning i form av inspiration och nya tankar.
Handledare är Michael Norlind 
Michael Norlind har sina rötter i den fysiska teatern (larssons teaterakademi/larssons teater/Sotenäs teaterateljé). Han har varit yrkesverksam inom scenkonsten sedan 1990, under åren vid Teaterhögskolan i Luleå (1998-2015) utkristalliserades mycket av hans pedagogiska tillvägagångssätt och perspektiv. Vidare är M. en av dem som driver Scenkonst Gerlesborg och Scenstudion Gerlesborg samt innehar en lektorstjänst vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet.
Samtalspartners är Eva Dal Norlind och Gunilla Rahm
Eva Dal Norlind – Scenkonstnär, konst- och teaterpedagog med stort intresse för människors skaparkraft, delaktighet och hållbara leverne. Utbildad på larssons teaterakademi i Göteborg.
Hon sitter i ledningen för Scenkonst Gerlesborg och Scenstudion Gerlesborg.
Sedan 2018 driver Eva och Michael en ettårig kurs i scenkonst under Grebbestads Folkhögskola.
Gunilla Rahm har följt Evas och Michaels arbete sedan 90-talet då hon arbetade som producent på ’larssons teater’ och administratör på ’larssons teaterakademi’ i Göteborg. Hon driver nu Scenkonst Gerlesborg tillsammans med Eva och Michael.
I residenset ingår följande:
Arbetslokal
Tillgång till kök och dusch
Enkel övernattning
Handledning eller samtal
Ett publikt tillfälle
Deltagande i fem seminarium under åren 2021-22
Researchresidence att söka 2021:
22-28 februari, eget arbete med möjlighet till samtal* och publikt möte
28 juni-2 juli, eget arbete med möjlighet till handledning** och publikt möte
5-9 juli, eget arbete med möjlighet till handledning** och publikt möte
2 – 6 augusti, eget arbete med möjlighet till handledning** och publikt möte
9-13 augusti, eget arbete med möjlighet till samtal* och publikt möte
4-8 november, eget arbete med möjlighet till samtal* och möte med den ettåriga scenkonstkursen
*Samtalets bakgrund och innehåll
Då vi under åren märkt att en del grupper har en klar uppfattning om vad man vill göra men ändå vill upparbeta en relation till oss och den tradition vi befinner oss i så erbjuder vi sedan 2020 också residens med ’samtal’. Det innebär att vi ordnar samtalstillfällen – efter behov – där vi tar upp frågeställningar som uppkommer under arbetet. Syftet är att utbyta tankar och idéer och om förtroende uppstår kan samtalet fortsätta även efter residensets slut.
**Handledningens bakgrund och innehåll
Vi på Scenkonst Gerlesborg fick höra att vi fyller en inkubatorfunktion för scenkonstnärer och för scenkonsten som sådan. Detta var naturligtvis en komplimang, men då den var uppriktigt menad tog vi begreppet och dess innebörd under betänkande. Det vore ju fantastiskt om det kunde vara så och minst lika fantastiskt om det faktiskt har varit så för någon av dem som haft det vi kallar för ’Researchresidence’ hos oss. Vi samlar nu mod till oss för att ta denna utmaning än mer på allvar. Detta år provar vi därför en mer uttalad grundstruktur för residenset. Under de senaste tretton åren har vi följt en modell där vi tillsammans med den/de sökande samtalat oss fram till ett arbetsupplägg för veckan. Samtalet kommer säkerligen fortsätta men här nedan ser du den struktur och det upplägg vi kommer att ge oss som utgångspunkt. Det är ju ett residens och inte en ren workshop eller veckokurs vi vill erbjuda men erfarenheten har visat att vi för tydlighetens skull kan dra det hela något närmare en workshop/en veckokurs som utgår från den idé och det behov som den sökande presenterar i sin ansökan och kommer hit med. Vårt syfte och vår intention med residensen är att som inkubator möta upp aktörer; scenkonstutövare, som kommer för att få inspiration, feedback och handledning.
Tillvägagångssätt:
Efter bejakande svar på ansökan där scenkonstnären presenterat sin idé sätter sig handledaren in i denna idé. Därefter följer ett
ett resonemang mellan scenkonstnären och handledaren i syfte att identifiera vilka behov det finns på vägen mot förverkligande av den presenterade idén. Slutligen coachar handledaren scenkonstnären till formulering av en handlingsplan.
Residens veckan; fem dagar.
  1. Varje dag leder handledaren ett pass från nio till ca tio.
  2. Vill scenkonstnären värma upp på egen hand så görs detta så att det är klart senast fem i nio.
  3. Efter det ledda passet tas beslut om dagens arbete.
  4. Praktisk presenterande redögörelse av detta kl. halv fyra. Klockan halv fem skiljs de åter med en formulerad riktning för det fortsatta arbetet.
  5. Dag fyra genomförs en publik presentation.
  6. Dag fem genomgång, analys samt formulering för det fortsatta arbetet med ett tydligt första steg.
Funny Studies Seminars: Abstrakt rörelse, preliminärt datum 10 april samt Konkret röst, preliminärt datum 19 juni. Då är alla residensdeltagare välkomna att delta.
Seminarierna ingår i en serie på fem som går över tre år och har det övergripande namnet ”Funny Studies”. ”Funny Studies” är dubbelbottnat; dels vill vi betona det lustfylldas betydelse i scenkonsten och dels sker seminarierna i samarbete med ponnyn Funny och hennes tolk Emelie Cajsdotter. Samarbetet med dem har visat sig berika och vidga våra scenkonstperspektiv på ett mycket spännande och intressant sätt.
Ansökan som ska vara inlämnad senast den 15 december 2020 bör innehålla uppgifter om vilka som ska ingå i residenset, kontaktperson, vilka konstnärliga uttryck ni använder er av, vad ni vill undersöka/arbeta med och vilket av ovanstående residens ni är intresserade av. Ange gärna flera och i vilken prioriteringsordning ni önskar dem.
Ansökan skickas till: gunilla.rahm@scenkonstgerlesborg.se
SCENKONST
GERLESBORG

Ettårig kurs i Scenkonst under Grebbestads folkhögskola

För tredje året i rad ger vi nu vår scenkonstkurs.

Ett ettårigt äventyr i stadsfri bygd! Eget skapande genom devising. Rörelsebaserad scenkonst. Formulerande i skrift, improvisation, röst och möten med en hästflocks ickehierarkiska förhållningssätt. 

Kursen ges både som heltidskurs (måndag till fredag) och även i ett deltid/distans format (torsdag till söndag var fjärde vecka). För att gå deltid/distans behöver du gått heltidskursen eller förklara för oss hur dina tidigare erfarenheter kan gälla som motsvarande och likvärdiga. 

För anmälan och information:

www.grebbestads.fhsk.se

Eva Dal 070-633 35 19

Michael Norlind 0727-41 27 25

Scenkonstens hantverk och poesi.

Med intentionen att utkristallisera ett så konkretiserat hantverk som möjligt närmar vi oss scenkonsten via kropp, röst och rörelse. Det verkar som att förståelse av hur vi kan hantera oss själva och lyssna till det omgivande möjliggör, inte bara en scenisk kommunikation utan även skapar goda förutsättningar för poesi att uppstå.

Året kommer ägnas åt fysisk träning, rörelsebaserade- och tvärkonstnärliga uttryck samt det egna skapandet genom devising. 

Därtill kommer formulerande i skrift, mental träning, platsspecifik storytelling, improvisation och möten med en hästflocks ickhierarkiska förhållningssätt. 

Vår uppgift som kursansvariga är att skapa en konstruktiv arbetsatmosfär och att leda processen. Vår ambition är att vara i ett ständigt förtydligande, fördjupande och förädlande av det förhållningssätt, den infallsvinkel och det tillvägagångssätt som kännetecknas av lyhördhet och öppenhet gentemot det som kommer till tals eller signalerar att det vill komma till uttryck i det praktiska handlandet på golvet.

Din uppgift och ditt ansvar som kursdeltagare handlar således om att tillvarata de utvecklingsmöjligheter som erbjuds och att, genom din närvaro, bidra till både innehåll och väg. Du är inte bara viktig utan avgörande för vad kursen blir; inte bara för dig själv utan även för alla oss andra inblandade.

GÄSTSPEL PÅ SCENKONST GERLESBORG DEN 11 MARS

NUCKAN – EPILOGEN
Alkemisterna
Någonstans på vägen mellan flick- och vuxenlivet fick vi lära att det farligaste som finns är att tala om oss själva som kvinnor som inte begärts av män. Oavsett vad som hände oss i livet fick vi aldrig någonsin uttala de orden, inte ens inför oss själva, i de egna tankarna. Malin Lindroths essä Nuckan vill bryta det tystnadslöftet, tvätta skammen ur ett epitet som länge har använts för att skambelägga den ofrivilligt ensamlevande, barnlösa, påstått oliggbara kvinnan och återuppfinna henne som civilsationskritiker.

Essän, som publicerades våren 2018, har väckt debatt och starka reaktioner. I Nuckan – epilogen står författaren själv på scenen och gör en nyläsning av boken i ljuset av mottagandet. Den iscensatta läsningen i regi av Cecilia Lagerström rör sig i en formmässig gränstrakt mellan installation, spoken word och performance lecture. Den hade premiär på Atalante i Göteborg 2019.
På scenen: Malin Lindroth
Regi: Cecilia Lagerström
Musiker & komposition: Anna Gustavsson
Rörlig bild & rum: Karin Wegsjö
Texter: Malin Lindroth
Produktion: Alkemisterna
Kontakt: studioalkemisterna@gmail.com, 0708-619339 
 
Tid: 19.00 den 11 mars
Entré: 100 kr (kontant eller swish) Begränsat antal platser så förbokning på studioalkemisterna@gmail.com krävs.
Plats: Scenstudion Gerlesborg, Övre Hogslättsvägen 16
Parkering: Följ skyltar till Hogslätts Gård
 
samband med föreställningen bjuder Alkemisterna sin publik på en skrivworkshop med Malin Lindroth i samarbete med Uddevalla Stadsbibliotek, lördagen den 14 mars kl 11-16. För mer info och anmälan kontakta Alkemisterna. 
Hjälp oss att sprida informationen till vänner och bekanta i Uddevalla med omnejd

Med stöd av Västra Götalandsregionen och Regionteater Väst.

Researchresidence 2020

SCENKONST GERLESBORG kan tack vare ett kulturstrategiskt utvecklingsstöd från VGR under åren 2020-22 erbjuda researchresidence till yrkesverksamma scenkonstnärer. De kallas researchresidence därför att vi erbjuder handledning eller samtal samt seminarier som ger möjligheter till fördjupning av det egna konstnärliga skapandet. 

Gerlesborg, där vår scenstudio ligger, erbjuder koncentration och fantastiska naturupplevelser genom fina och ändamålsenliga lokaler i en miljö som inspirerat konstnärer sedan 1940-talet. Se lokaler och omgivning på scenstudiongerlesborg.se

Deltagarna får också tillfälle att träffa lokalbefolkningen – ofta med egna konstnärliga uttryck i bagaget – som gärna ger respons. Mötena kan innehålla en presentation av residensdeltagarna och deras tankar om scenkonst eller prov ur scenkonstverk eller utdrag ur det aktuella arbetet. Allt med efterföljande samtal.  Publikmötet är tänkt att gagna både residensdeltagare och lokalbefolkning i form av inspiration och nya tankar.

Handledare är Michael Norlind 
Michael Norlind har sina rötter i den fysiska teatern (larssons teaterakademi/larssons teater/Sotenäs teaterateljé). Han har varit yrkesverksam inom scenkonsten sedan 1990, under åren vid Teaterhögskolan i Luleå (1998-2015) utkristalliserades mycket av hans pedagogiska tillvägagångssätt och perspektiv. Vidare är M. en av dem som driver Scenkonst Gerlesborg och Scenstudion Gerlesborg samt innehar en lektorstjänst vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet.

Samtalspartners är Eva Dal Norlind och Gunilla Rahm
Eva Dal Norlind – Scenkonstnär, konst- och teaterpedagog med stort intresse för människors skaparkraft, delaktighet och hållbara leverne. Utbildad på larssons teaterakademi i Göteborg.
Hon sitter i ledningen för Scenkonst Gerlesborg och Scenstudion Gerlesborg.

Sedan 2018 driver Eva och Michael en ettårig kurs i scenkonst under Grebbestads Folkhögskola.

Gunilla Rahm har följt Evas och Michaels arbete sedan 90-talet då hon arbetade som producent på ’larssons teater’ och administratör på ’larssons teaterakademi’ i Göteborg. Hon driver nu Scenkonst Gerlesborg tillsammans med Eva och Michael.

I residenset ingår följande:

Arbetslokal
Tillgång till kök och dusch
Enkel övernattning
Handledning eller samtal
Ett publikt tillfälle
Deltagande i fem seminarium under åren 2020-22

Researchresidence att söka 2020:

17-21 februari, eget arbete med möjlighet till samtal och publikt möte

22-26 juni, eget arbete med möjlighet till handledning och publikt möte

29 juni-3 juli, eget arbete med möjlighet till handledning och publikt möte              

3 – 7 augusti, eget arbete med möjlighet till handledning och publikt möte

10-14 augusti, eget arbete med möjlighet till samtal och publikt möte

30 okt-2 november, eget arbete med möjlighet till samtal och möte med den ettåriga scenkonstkursen

Funny Studies Seminar, 17 april: ”Scenkonstens hantverk och poesi” alla residensdeltagare är inbjudna. Seminariet ingår i en serie på fem som går över tre år och har det övergripande namnet ”Funny Studies”. ”Funny Studies” är dubbelbottnat; dels vill vi betona det lustfylldas betydelse i scenkonsten och dels sker seminarierna i samarbete med ponnyn Funny och hennes tolk Emelie Cajsdotter. Samarbetet med dem har visat sig berika och vidga våra scenkonstperspektiv på ett mycket spännande och intressant sätt.

Ansökan, som ska vara inlämnad senast den 15 februari, bör innehålla uppgifter om vilka som ska ingå i residenset, kontaktperson, vilka konstnärliga uttryck ni använder er av, vad ni vill undersöka/arbeta med och vilket av ovanstående residens ni är intresserade av. Ange gärna flera och i vilken prioriteringsordning ni önskar dem.

Skicka ansökan till gunilla.rahm@scenkonstgerlesborg.se

Julstämning

Julen närmar sig och vårt behov av ljus, värme och traditioner blir allt mer påtaglig. Vi på Scenkonst Gerlesborg ordnar därför för fjärde året i rad en kväll med juliga dofter, smaker och toner samt Selma Lagerlöfs: ”Legenden om julrosorna”.

Gunilla Rahm läser berättelsen och stunden (ca 45 min) avslutas med att Sara Kaltenbach sjunger några sånger.
Det finns också ett litet Café med juliga smaker och facila priser som betalas kontant eller med swish.
Tid: Onsdagen den 18 december kl 19
Plats: Scenstudion Gerlesborg, Övre Hogslättsvägen16
Inträde: 50 kr (kontant eller swish)
Parkering: Hogslätts Gård, se skyltar
 
Varmt välkomna 
och
God Jul och Gott Nytt År
önskar
SCENKONST
GERLESBORG
 
pastedGraphic.png
                                                                                                                                                     

Välkomna till Scenkonstkursens nya publika redovisningar måndag den 9 december 19:00.

Tre små föreställningar visas denna gång:
Sprickor, Performance nr 2 och Mamma månes resa genom det öde landet.
Föreställningarna är skapade genom ett utforskande av grupp-processen som kreativ process. Att lyssna, att mötas, att komma överens.

Tillsammans med text, rörelser och inre bilder skapas med detta föreställningens form.

Kursen ges av Grebbestads folkhögskola
Kursföreståndare är Eva och Michael
Kursdeltagare är Gloria, Karolina, Lovisa, Jakob, Jacko, Malin, Summer, Cecilia, Oda och Lukasz.

På scen är Maria Cecilia Kent, Lovisa Gustafsson och Oda Sander; Gloria Manzeyi, Summer Olofsson och Jacob Hellichius; Karolina Tyczkowska och Łukasz Stanek.

Varmt välkomna
till
Scenstudion Gerlesborg
Övre Hogslättsvägen 16