2019-års research-residence

2-6 januari: Johanna Ståhl*

18-22 februari: Fia Sandblad

22-26 april: Livia Hiselius, Billy Langa(SA), Mahlatsi Mokgonyana(SA)/Ragni Halle(NO)

29/7-2/8: Lovisa Baldal

5-9 augusti: Benedicte Esperi, Annikki Wahlöö och Cia Runesson

11-15 oktober: ej tillsatt ännu

*Johanna Ståhl
som är teaterlärare och har intresse för eget arbete med fokus på röst och rörelse på scenen har varit här en arbetsvecka för att lära känna sin kostym/scenografi bättre och hitta olika sceniska möjligheter mellan kostymen/scenografin och sig. Johanna beskriver sitt arbete så här:

”Det var en mycket givande vecka och jag känner att jag verkligen kunde dra nytta av scenkonstresidenset. När jag kom hade jag många frågetecken gällande mitt eget arbete och förhållningssätt till den skulpturala kostymen som jag hade med mig som mitt arbetsmaterial. Men under veckan så lyckades jag verkligen lära känna mitt arbetsmaterial och hitta olika sceniska möjligheter. Under veckan så arbetade jag, tillsammans med handledning från Michael, fram ett rörelsepartitur. Detta lades först väldigt exakt, men fungerade därefter mer som en struktur och ram som jag kunde förhålla mig till, men med en mer improvisatorisk ingång. Det var bra för mig att först börja med att arbeta fram en fastlagd struktur, som därefter kunde luckras upp och fungera som något som jag kunde gå i dialog med. ”