RESEARCH-RESIDENCE

SCENKONST GERLESBORG kan tack vare ett kulturstrategiskt uppdrag från VGR under åren 2017-19 erbjuda sex en-veckors researchresidence till scenkonstnärer varje år. De kallas researchresidence därför att vi erbjuder handledning som ger möjligheter till fördjupning av det egna konstnärliga skapandet. Du/ni får med hjälp av ögon utifrån, nya vinklingar, tankar och reaktioner på vad som fungerar sceniskt och hur man, utifrån vad som är här och nu, kan utveckla det vidare. 

I Gerlesborg finns möjlighet till koncentration och fantastiska naturupplevelser genom fina och ändamålsenliga lokaler i en miljö som inspirerat konstnärer sedan 1940-talet. Se lokaler och omgivning på scenstudiongerlesborg.se 

Du/ni får också tillfälle att träffa lokalbefolkningen – ofta med egna konstnärliga uttryck i bagaget – som också gärna ger respons. Det kan ske i form av presentation av er residensdeltagarna och era tankar om scenkonst eller också visar ni prov på er scenkonst eller utdrag ur det aktuella arbetet. Allt med efterföljande samtal.  Mötet är tänkt att gagna både residensdeltagare och lokalbefolkning i form av inspiration och nya tankar. 

Handledare är Michael Norlind och Eva Dal Norlind   

Michael Norlind – hans rötter är från den fysiska teatern (larssonst teaterakademi/larssons teater/Sotenäs teaterateljé), han har varit yrkesverksam inom scenkonsten sedan 1990, under åren vid Teaterhögskolan i Luleå,1998 -2015 utkristalliserades mycket av hans pedagogiska tillvägagångssätt och perspektiv. Vidare är M. en av dem som driver Scenkonst Gerlesborg och Scenstudion Gerlesborg samt innehar en lektorstjänst vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet.

Eva Dal Norlind – Scenkonstnär, konst- och teaterpedagog med stort intresse för människors skaparkraft, delaktighet och hållbara leverne.Utbildad på Larssons teaterakademi i Göteborg

I residenset ingår följande:

Möte med handledare innan residensveckan

Arbetslokal i fem dagar

Handledning i fem dagar eller enligt överenskommelse

Tillgång till kök 

Enkel övernattning

Ansökan bör innehålla uppgifter om vilka som ska ingå i residenset, kontaktperson, vilka konstnärliga uttryck ni använder er av, vad ni vill undersöka/arbeta med och vilka veckor som är möjliga att tillbringa här.

Ansökningar tas emot löpande under året.