Arbetet har sina rötter inom den fysiska teatertraditionen. Det läggs stor vikt vid skådespelarens träning av sitt instrument, kroppen, samt utvecklandet av den fysiska uttrycksförmågan. Deltagaren får via denna träning verktyg och tillit för eget skapande, improvisation och scenisk gestaltning.
Det arbetssätt som utvecklats för att uppnå ‘eget skapande’ har visat sig vara verkningsfullt även för dem utan sceniska ambitioner. Vi kallar arbetet Playfulness därför att det påminner om mindfulness men man arbetar här inte ‘bara’ med varje individs utveckling utan fokus ligger på rörelseträning i grupp och individens relationer till andra, hur man kommunicerar och hur andra uppfattar vad man gör. Detta sker i huvudsak genom fysiska övningar, men också genom samtal. Allt på fullt allvar men i lekfull atmosfär.
Kurser och workshops i scenisk gestaltning samt Playfulness anordnas f n endast på begäran.
Är du intresserad, kontakta gunilla.rahm@scenkonstgerlesborg.se.

KURS I KROPPENS POESI MED SÖREN LARSSON 16/6 – 18/6 2017

Med anledning av att en ny scenkonstplattform har skapats och att en ny bok har skrivits; ”I utkanten av teatern” av Sara Engström, vill vi bjuda in till kurs med Sören Larsson.
Skaparen av begreppet Kroppens poesi, som utvecklat den fysiska teatern på sitt eget sätt, alltsedan mötet med Jerzy Grotowski på 1960-talet.

Vi som bjuder in är Scenkonst Gerlesborg, som gått från nomad till bofast tack vare bygget av en scenstudio på en höjd ovanför Gerlesborg, med konstskolan i blickfånget.

I denna fantastiska miljö mellan berg och hav kommer vi att utnyttja studion, ett vackert rum på 70m2 och 7 m takhöjd, samt alla naturrum som finns utanför.
Vi kommer att äta tillsammans i studions kök och boende är möjligt i dubbelrum på ett B&B alldeles nära.
Kursen börjar på eftermiddagen fredagen den 16/6 och avslutas på eftermiddagen söndagen den 18/6.
Antal deltagare, ca 12.
Pris vid helpension 2 920 kr/person. Enkelt boende: 2 470 kr/person. Utan boende 2 170 kr/person – allt inkl mat.
Kontakt: Eva Dal 0706333519 eva@uttryckslabbet.com