Scenstudion Gerlesborg
Övre Hogslättsvägen 16
457 48 Hamburgsund
Scenkonst Gerlesborg har sitt säte i just Gerlesborg som ligger vid havet ca 13 mil norr om Göteborg. Orten är mest berömd för sin konstskola – Gerlesborgsskolan. Den grundades redan 1944 och sedan dess har många konstutövare slagit ner sina bopålar i området och organisationer såsom Konstnärernas Kollektivverkstad Bohuslän (KKV-B) sett dagens ljus.
För vår del innebär platsen en kombination av landsbygdens rofylldhet  och en initierad och konstnärligt kritisk publik – perfekt för fördjupningsarbeten i scenkonst. Det myckna vädret och den omväxlande naturen verkar främja de flesta som vill komma i takt med sig själva och det egna konstnärliga arbetet.
Eva Dal Norlind och Michael Norlind har därför tagit det stora steget och byggt ett verksamhetshus – Scenstudion Gerlesborg – med privata medel för att kunna bedriva sin verksamhet i denna inspirerande trakt. Husbygget påbörjades hösten 2015 och de första aktiviteterna ägde rum i november 2016. Scenstudion invigdes den 14 januari 2017. Scenkonst Gerlesborg gick från nomad till bofast.
Andra konst- och kulturaktörer i trakten