Michael Nordlind

Michael Norlind är verksam som scenkonstnär, pedagog och regissör. Han har rötter hos bl a Larssons teaterakademi och Sotenäs teaterateljé, och lång erfarenhet av att handleda och undervisa skådespelare. Michael är nu lektor i fysisk gestaltning på skådespelarprogrammet på Hsm, Göteborgs universitet. Han har tidigare arbetat bl a vid Akademien för Scenekunst (NTA) i Fredrikstad (NO) och som avdelningschef och programansvarig för Teaterhögskolan i Luleå. Sedan 2007 är han konstnärlig ledare för Scenkonst Gerlesborg som är ett centrum för scenisk rörelse och eget skapande.

“Jag har haft glädjen att arbeta med Michael Norlind under tre år på teaterhögskolan i Luleå, i ämnena scenisk rörelse och eget skapande. Att arbeta med Michael har varit mycket betydelsefullt för mig, och min övergripande upplevelse av arbetet är att det skiljde sig mycket från det övriga under utbildningen. Den huvudsakliga skillnaden tror jag ligger i inställningen till lärandet. Jag upplever att de flesta lärare arbetar utifrån ett koncept eller en idé av att något bestämt ska läras ut, någon jag inte kan och därför behöver lära mig. Med Michael upplever jag att han arbetar utifrån inställningen att allt redan finns där, att jag har fullt med möjligheter inom mig som det gäller att hitta och lära mig att handskas med. Det gör att jag känner mig stimulerad och nyfiken.”

– Adam Randle


Eva Dal

 

Eva Dals uttryck på scen tog sin början vid Larssons teaterakademi i Göteborg mellan åren 1988-94. 2001 var Eva med och startade uttryckslabbet som hon satte upp en rad turnerande föreställningar med, främst på skolor i både Sverige och Norge. Senare blev hon även projektledare för deras kulturstrategiska uppdrag och har ända sedan starten jobbat i åtskilliga projekt rörande utbildning, integration och konst.  Hon har tilldelats stipendier både från Konstnärsnämnden och Västra Götalandsregionen för sina insatser på scener runt om i landet.

LÄS MER
www.uttryckslabbet.com

“Eva Dal är något så makalöst som en sågspelande outsider och strupsjungande granromantiker på samma gång, och hon klarar alla genrer med ackuratess. En outtröttlig performancekonstnär av megaformat som med sina föreställningar i världsklass oupphörligt och envist förvandlar Bottna till Berlin – hela tiden. Gadousch!”
– Västra Götalandsregionens motivering när Eva tilldelades deras kulturstipendie 2011.


GÄSTLÄRARE

Emelie Cajsdotter

Emelie har under hela sitt liv ägnat sig åt kommunikation med djur. Nu lever hon på en gård i norra Bohuslän där hon tar emot djur som inte längre är önskade av sina gamla ägare av olika anledningar. På gården lever över 150 djur och av de en flock på runt 60 hästar.

Böcker av Emelie:
Alla kungens hästar
Zander och tiden

LÄS MER
www.emeliecajsdotternaturmedicin.n.nu

“Genom den unika möjligheten att studera dessa flockar på nära håll, lär vi oss oerhört mycket.Inte bara om hästars beteende och förmåga att samarbeta, utan också om oss själva som människor. En av de mest grundläggande iakttagelserna i detta sammanhang har varit att hästar ( och andra flockdjur) inte tycks ha en bestämd ledare, eller ens rangordning i den bemärkelse som vi ofta utgår ifrån. Istället tycks det som om flockens uppbyggnad grundar sig i att samtliga individer använder maximal kapacitet, vid rätt tidpunkt. Ett sådant system kräver att man lär känna sig själv, i en mycket högre grad än vad man behöver lära sig att styra över andra. Det handlar om att hitta sin egen grundkaraktär, roll och specifika kompetens i förhållande till de andra flockmedlemmarna…”

– Utdrag från emeliecajsdotternaturmedicin.n.nu


Cecilia Lagerström

Cecilias fokus ligger på undersökande metodik och fysisk teater. Hon disputerade i teatervetenskap vid Stockholms universitet 2003 med en avhandling om skådespelarträning vid Institutet för Scenkonst och tyst kunnande. Sedan 2005 har hon varit aktiv i utvecklingen av den konstnärliga forskningen inom teaterområdet i Sverige. Hon är numera professor vid Göteborgs universitet samt aktiv som regissör i scenkonstkollektivet alkemisterna.

Bok av Cecilia:
Former för liv och teater: Institutet för scenkonst och tyst kunnande

LÄS MER
www.alkemisterna.se

Vi tror att konsten liksom samhället är en plats för angelägna frågor, där motstridiga åsikter kan existera sida vid sida utan att konsensus nödvändigtvis måste uppnås. Olika konstnärers verk utgör, precis som andra människors påståenden, skilda inlägg i det offentliga samtalet. Detta samtal behöver hållas öppet, tillgängligt och rikt för att ett demokratiskt samhälle ska vara möjligt. Vi ser konsten som en såväl kritisk som poetisk kraft.
– Citat från alkemisterna.se