Infallsvinkel och tillvägagångssätt

Vi arbetar från kropp och rörelse till improvisation för att gå vidare genomuppgiftsarbete till scenisk komposition.
I syfte att komma till ett här och nu är kroppen och rörelsen nämligen väldigt användbara då de är så tydliga och konkreta till sin natur. Ett ljud är ett ljud, en riktning är en riktning osv.Vi arbetar med uppmärksamhet och grupplyssnande och undersöker vad som finns att vara i dialog med och hur vi kan förvalta det som händer och sker.
Sceniskt skapande handlar här om att använda sig av det som uppstår.
Även om vi väljer ut specifika handlingar och placerar dem i en bestämd ordning har vi med oss improvisationens principer. Det kommer alltid att finnas mellanrum att handskas med.
Vi undersöker vilka byggstenar åskådaren behöver för att den ska bli skapande. Skapande som mottagare av det vi överlämnar i form av sceniska uttryck och handlingar.
Vi gör oss tillgängliga för oss själva, för varandra och för en publik. Tillgängliga och kommunikativa.
Det handlar om att ställa sig till förfogande, att upplåta sig själv. Inte stå i vägen för det som vill komma till tals. Ej heller för det sceniska verket. Ställa sig till förfogande för den helhet vi servar.
Samtidigt måste vi vara väl medvetna om att det inte går att lägga beslag på det levande som uppstår då vi lyckas. Då försvinner det som en hal tvål ur våra händer. Det levande behöver nämligen rörelsefrihet. Så ju mer vi lär oss vårt hantverk desto tydligare blir det att ödmjukhet är en avgörande faktor.
Som scenkonstnärer lär vi oss att hantera oss själva. Vi är vårt instrument. Och vi spelar på det som stunden erbjuder.
För detta krävs en konstruktiv distans till sig själv och till sina handlingar.
Vi skulle kunna säga att vi lär oss hantera vår människa, den människa vi blivit tilldelade, den vi är. Vi lär oss hantera henne i samspel med det omgivande.
Även om vi eftersträvar det fria flödet så ska vi inte glömma att även det fria flödet behöver friktion. Utan friktion ingen energi; och då avstannar flödet.
Allt detta är det fullt möjligt att öva på. Det är fullt möjligt att förfina sina verktyg, stärka sin tillit och fördjupa sin förståelse för det sceniska hantverket och för sitt skapande.