Med fokus på eget skapande och devising

En kurs för dig som är intresserad av att utveckla ditt sceniska skapande, utifrån den fysiska teatern som bas, ensam eller tillsammans med andra, på konstnärliga scener eller på specifika platser i det offentliga rummet.

Kursen är ett samarbete mellan Scenkonst Gerlesborg och Grebbestad folkhögskola. Som deltagare är du inskriven på Grebbestad folkhögskola men kursen genomförs i huvudsak på Scenstudion Gerlesborg. Det geografiska sammanhanget med närhet till Gerlesborgsskolan och havet har tillsammans attraherat konstnärer till trakten under nu mer än sjuttio år.

Efter avslutad kurs är förhoppningen att deltagaren tillvaratagit möjligheten att utveckla
sina verktyg, sin tillit och sin grundläggande förståelse för det egna skapandet.
Vi ser gärna att deltagarna kommer från olika kulturer och olika konstnärliga områden då
just olikheter tycks främja det kreativa- och konstnärliga samtalet.

Ämnen vi läser

  • Fysisk träning och komposition. Via röst-, rytm- och rörelseövningar som alla syftar till vakenhet och samspel går arbetet vidare in i improvisation och komposition. Kreativitet handlar här mer om att förvalta dina resurser än om att vara påhittig.
  • Mental träning och Coaching. Du får personlig handledning i din utvecklings- och arbetsprocess med syftet att stärka tilliten till din egen konstnärliga röst och dina långsiktiga mål.
  • Reflektion och skrivande. Förutom muntlig verbalisering kommer deltagaren ges möjlighet att utveckla sitt skrivande. Båda för att medvetandegöra det praktiskt upplevda, utveckla arbetsprocesserna, formulera sig konstnärligt för scenen samt för att kunna skriva presentationer, programblad och ansökningar.
  • Uppgiftsarbete. Individuellt formulerade uppgifter ges av läraren i dialog med varje deltagare, utifrån den
  • pågående arbetsprocessen. Uppgifterna följs upp och handleds längs vägen ochredovisningarna följer tre steg: 1) Etappredovisning, 2) Intern redovisning, 3) Publikredovisning.

Huvudlärare

Michael Norlind – Frilansande scenkonstnär, pedagog och certifierad ICC
Coach med hemvist Scenkonst Gerlesborg och lektor vid Högskolan för scen och musik,
Göteborgs universitet.

Lärare

Eva Dal – Frilansande scenkonstnär och pedagog med hemvist Scenkonst Gerlesborg och Uttrycklabbet.

Kordinator

Gunilla Rahm med lång erfarenhet både som producent och koordinator är en av tre
konstnärliga ledare för Scenkonst Gerlesborg. Gunilla kommer att följa kursen, observera och ge feedback på det pågående arbetet.

Gästlärare

Till kursen knyts ett antal gästlärare, med verksamhet inom regi, pedagogik, filosofi och
kulturproduktion inom området. Dessa arbetar både kort- och långsiktigt under kursåret.
Bland annat gästar:

Sören Larsson, välkänd regissör och pedagog från den fysiska teatern. Larsson
benämner sitt arbete Kroppens poesi.

Cecilia Lagerström, regissör, pedagog och professor
vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. Cecilias arbete har stark
anknytning till den fysiska teatern/Laboratorieteatern.

Emelie Cajsdotter driver Emelie Cajsdotter naturmedicin. Dialogen mellan
Scenkonst Gerlesborg och Emelie har pågått ett antal år nu. Hennes insikter bl a om
hästflockens icke hierarkiska strukturer och närvaron i samspelet mellan häst och ryttare vid
Mio-ridning har många likheter med den sceniska närvaron och samspelet.

Kostnader

Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Du får själv betala för eventuellt material och studieresor vilket sammanlagt uppskattas till ca 4 000 kronor.

Boende

Maila eva@uttryckslabbet.com och märk mailet Boende 2018 så återkommer vi information.

Vad krävs för att söka?

Du ska fylla minst 18 år det år som kursen startar. Arbete pågår, funktionen i drift inom kort. Ring 0525-19920 för frågor rörande ansökan mm.

Ansökan & antagning

Skriv ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker just den här kursen.
Bifoga ifylld anmälningsblankett, personbevis, betyg, arbetsintyg och andra dokument som
kan vara av värde för antagningen.
Sista ansökningsdag är 3 maj 2020 

Obs! I mån av plats sker löpande antagning fram till kursstart.

 

Klicka här för att komma till Grebbestads Folkhögskolas sida för kursen.