In between chairs and cultures

Vi bygger en kulturell bro mellan Gerlesborg, Hammarkullen och Bergsjön. Vi har ett fungerande konstnärligt processarbete över gränser som skapar glädje, tilltro och hopp för alla inblandade: Den ofrånkomliga kreativitet och nytänkande som uppstår vid möte och samarbete mellan olikheter. En kulturell och konstnärligt heterogen grupp som lyckats finna en gemensam samlingspunkt i det scenkonstnärliga…