Sommarkurs

I regi av Grebbestads Folkhögskola anordnar vi ett scenkonstresidens 10/6-28/6 2019. Kursen pågår i tre veckor. Sista ansökningsdag 12/5

Scenkonstresidens med fokus på det egna skapandet för enskilda utövare eller grupper.

Ledare: Michael Norlind, Sören Larsson och Eva Dal

Vi ser gärna att deltagarna kommer från olika kulturer och olika konstnärliga områden då just olikheter tycks främja det kreativa- och konstnärliga samtalet.

Residenset äger rum på Scenstudion Gerlesborg i Gerlesborg mellan 10/6- 28/6 (med uppehåll för midsommarfirande)

Det geografiska sammanhanget med närhet till Gerlesborgsskolan och havet har tillsammans attraherat konstnärer, arkitekter, odlare, stenskulptörer, ekobyggare, båtbyggare och scenkonstnärer till trakten under nu mer än sjuttio år.

Kursen är ett samarbete mellan Scenkonst Gerlesborg och Grebbestad folkhögskola. Som deltagare är man inskriven på Grebbestad folkhögskola.

Grundstruktur och innehåll. 

Residensets utformning, innehåll och utfall är i dialog med och avgörs av deltagarnas idéer, tankar och behov.

● Vi arbetar från scenisk grundträning in i uppgiftsarbete till eget skapande. Den 27/6 bjuder vi in publik att ta del av det som blivit.

● Varje dag börjar och avslutas tillsammans.

● På kvällarna har vi möjlighet att äta tillsammans och reflektera över arbetet. Första veckan: Första dagarna gemensam träning och uppgiftsarbete under progression. Andra veckan: 9.00 – 12.00 Gemensam träning. Möjligt upplägg är att eftermiddagarna ägnas åt en större uppgift som leder till internredovisning i slutet på veckan. Var och en har då valt vem eller vilka de vill jobba med. Uppgiften kan vara platsspecifik och utomhusplacerad. Det finns möjlighet till samtal/dialog/vägledning/regi av kursens handledare. Tredje veckan:

Under veckan fullbordas materialet inför den publika visningen.

Sista dagen – fram till lunch ägnas åt utvärdering.

Boende och mat betalas av deltagaren, för mer information kontakta eva@uttryckslabbet.com