In between chairs and cultures

Vi bygger en kulturell bro mellan Gerlesborg, Hammarkullen och Bergsjön.
Vi har ett fungerande konstnärligt processarbete över gränser som skapar glädje, tilltro och hopp för alla inblandade:
Den ofrånkomliga kreativitet och nytänkande som uppstår vid möte och samarbete mellan olikheter. En kulturell och konstnärligt heterogen grupp som lyckats finna en gemensam samlingspunkt i det scenkonstnärliga skapandet.

Projektet vill genom att skapa tillfälle till interkulturella möten öka mångfalden i kulturlivet, ge människor större möjlighet till deltagande och tillgång till sig själv och sitt konstnärskap. Förhoppningsvis får vi alla ett bredare internationellt perspektiv på tillvaron, några genom att lära sig mer om Sverige och andra genom att lära sig mer om vad som faktiskt (inte bara mediernas bild) finns utanför Sveriges (och Europas) gränser.

Se videodokumentation till Litterär Varité 2015