Ettårig kurs med fokus på eget skapande och devising

Tillsammans med Grebbestads Folkhögskola kommer vi under 2018/2019 driva en folkhögskolekurs med inriktning på scenkonst men framförallt på att hitta sin egen röst och kreativitet.
Läs mer under fliken Verksamheten eller klicka här