Ettårig kurs i Scenkonst under Grebbestads folkhögskola

För tredje året i rad ger vi nu vår scenkonstkurs.

Ett ettårigt äventyr i stadsfri bygd! Eget skapande genom devising. Rörelsebaserad scenkonst. Formulerande i skrift, improvisation, röst och möten med en hästflocks ickehierarkiska förhållningssätt. 

Kursen ges både som heltidskurs (måndag till fredag) och även i ett deltid/distans format (torsdag till söndag var fjärde vecka). För att gå deltid/distans behöver du gått heltidskursen eller förklara för oss hur dina tidigare erfarenheter kan gälla som motsvarande och likvärdiga. 

För anmälan och information:

www.grebbestads.fhsk.se

Eva Dal 070-633 35 19

Michael Norlind 0727-41 27 25

Scenkonstens hantverk och poesi.

Med intentionen att utkristallisera ett så konkretiserat hantverk som möjligt närmar vi oss scenkonsten via kropp, röst och rörelse. Det verkar som att förståelse av hur vi kan hantera oss själva och lyssna till det omgivande möjliggör, inte bara en scenisk kommunikation utan även skapar goda förutsättningar för poesi att uppstå.

Året kommer ägnas åt fysisk träning, rörelsebaserade- och tvärkonstnärliga uttryck samt det egna skapandet genom devising. 

Därtill kommer formulerande i skrift, mental träning, platsspecifik storytelling, improvisation och möten med en hästflocks ickhierarkiska förhållningssätt. 

Vår uppgift som kursansvariga är att skapa en konstruktiv arbetsatmosfär och att leda processen. Vår ambition är att vara i ett ständigt förtydligande, fördjupande och förädlande av det förhållningssätt, den infallsvinkel och det tillvägagångssätt som kännetecknas av lyhördhet och öppenhet gentemot det som kommer till tals eller signalerar att det vill komma till uttryck i det praktiska handlandet på golvet.

Din uppgift och ditt ansvar som kursdeltagare handlar således om att tillvarata de utvecklingsmöjligheter som erbjuds och att, genom din närvaro, bidra till både innehåll och väg. Du är inte bara viktig utan avgörande för vad kursen blir; inte bara för dig själv utan även för alla oss andra inblandade.