Scenkonst Gerlesborg, tidigare ’Centrum för scenisk rörelse och eget skapande’, är organiserad som ideell förening och har sitt säte på ’Scenstudion Gerlesborg’.
Scenkonst Gerlesborg vill vara en mötesplats för scenkonstnärer och andra som är intresserade av hur man på scenen kan vara i stunden och nå den skapande punkten. Eller som Michael Norlind säger i sin bok ”Verklighetens magi”: ”Att vara och handla i kontakt och i takt med det faktiskt befintliga för att medvetet kunna använda sig av detta som stunden tillhandahåller och på detta vis skapa en ny verklighet.”

Initiativtagare är Michael Norlind och Gunilla Rahm som båda bor och verkar i Gerlesborg, Bohuslän.             De bildade den ideella föreningen ‘Centrum för scenisk rörelse och eget skapande’ hösten 2007 och har sedan dess i varierande omfattning byggt på denna scenkonstplattform som nu tillsammans med Eva Dal Norlind; tidigare Uttryckslabbet, materialiseras i form av Scenstudion Gerlesborg.

Verksamhetsansvariga är Gunilla Rahm, Eva Dal Norlind och Michael Norlind.                                              Föreningen har ett tiotal stödmedlemmar samt ytterligare ett tiotal personer som avlastar föreningen genom att gå in och stå för en dags grundhyra i fem år framåt – de ’prenumererar’ på en dag för 500 kr/år. Detta medför vissa fördelar förutom att de får en plats i vårt kalendarium och i ’föreningsshjärtat’.
Vill du också befinna dig där? Kontakta gunilla.rahm@scenkonstgerlesborg.se

Michael Norlind: michael.norlind@gmail.com tel: 0727 412 725
Gunilla Rahm: gunilla.rahm@scenkonstgerlesborg.se tel: 0704 605 602
Eva Dal Norlind: eva@uttryckslabbet.com tel: 0706 333 519

Michael Norlind

Michael

De av mina arbetslivserfarenheter som format mig och mitt tillvägagångssätt mest har sin början -91 då jag undervisade vid larssons teaterakademi parallellt med arbetet som skådespelare vid larssons teater. Mitt nära samarbete med Sören Larsson pågick fram till och med -97 och inkluderar då lärarfunktionen på Sotenäs teaterateljé som var en tvåårig teaterkurs om 80 poäng i regi av Göteborgs universitet. Sedan dess, med ett första besök hösten -97 har jag undervisat på Teaterhögskolan i Luleå varje termin; allt från tre till elva veckor per termin.
Den längsta fristående kurs jag förestått och genomfört är en ettårig kurs inköpt av komvux i Tanumshede 2001-2002 där vi berättigade tillvägagångssättet via estetgymnasiets kursplan. Under ovan nämnda tidsrymd har jag hela tiden skapat och framfört mina soloföreställningar och hjälpt andra att skapa teater och scenkonst via en regifunktion.
Från och med 1998 har jag organiserat min verksamhet i form av enskild firma: Improwise, MN performing art.
Fr o m 2006 har jag tillsammans med Gunilla Rahm påbörjat ett arbete som organiserats i form av en ideell förening med det förhållandevis långa men verksamhetsbeskrivande namnet Centrum för scenisk rörelse och eget skapande. Under dess tak har vi genomfört kurser, arrangemang, seminarier och scen produktioner.
Ja, så ser min väg ut i sammanfattning.

Gunilla Rahm

Gunilla Rahm

Det som format mig mest är nog tiden (1976-90) som lågstadielärare i Bergsjön, en förort till Göteborg. Och så perioden då jag hade förmånen att arbeta tillsammans med Sören Larsson som producent på larssons teater samt administratör på larssons teaterakademi (1990-94).
Mina tillkortakommanden som lärare fick sin förklaring när jag såg Sören Larssons arbete med skådespelarna. I hans arbete hängde kropp, själ och intellekt ihop och när allt var aktivt väcktes nyfikenhet och den egna ”motorn” sattes igång. Varken morötter eller piskor var längre nödvändiga.
Men hur får man till situationer som tar hela människan i anspråk och det egna skapandet får fritt spelrum? Och hur uppstår magi på scenen?
De frågorna upptar mig och i ’Centrum för scenisk rörelse och eget skapande’ har jag funnit ett sammanhang där jag tror att jag kan komma närmare svaret.
Därför försöker jag hjälpa till med det jag kan för att detta centrum ska finnas för mig och alla andra som har liknande frågor. Jag vet inte vad en sådan arbetsuppgift kallas men jag har valt att kalla mig ”samordnare”.

Eva Dal

                                                                                                                                                 Jag har både konsten och scenkonsten varmt om hjärtat.
Via amatörteater, kort inhopp i institutionsteaterns värld och ”Grundis”- grundskolan för konstnärlig utbildning, kom jag till Larssons Teaterakademi. Frågan som ställdes där var bland annat – Var sitter knappen till kreativiteten? Jag var hemma!
Arbetade några år med Larssons teater, flyttade till Norra Bohuslän och kom att bo nära Gerlesborgsskolan som är och har varit en kulturhärd i 70 år. Hemma igen!
Här startades Uttryckslabbet som rörde sig i gränslandet mellan konstarterna, de som fanns i bygden. Vi utvecklade scenkonstverk som kom att spelas både för barn och vuxna. Vi gjorde långa skolturnéer i Norge och runt om i Västra Götaland. Föreställningarna hette Fem rum utan kök, GADUSCH!, och Gaduschplusch.  De gjordes i samspel mellan konstnärer, musiker och scenkonstnärer. Vi fick en del invigningsuppdrag och arrangerade seminarier bland annat ”Samtal i Uttryckslabbet” där också vetenskapen var representerad.
Efter ett möte med den irakiske poeten Shakir al-Samawi på ett fik i Göteborg, blev jag nyfiken på poesi och kultur från öst. Hans berättelser om Bagdad på 1950 talet med bokkaféer fulla med konst och kulturutövare från när och fjärran, gav mig något glittrande och drömskt i blicken. Där skulle jag ha varit hemma!
För att få veta vad han skrev startades ett översättarprojekt, ”The sound from east” som fick medel från Västra Götalandsregionen och Kulturrådet. Samarbetet visades bland annat på Göteborgs poesifestival. Sedan kom en annan poet in i bilden, Jila Mossaed. Men där behövdes ingen översättning då Jila skrev på svenska sedan 10 år. Det blev en föreställning som hette ”Hjärtat är världens centrum”.
Ett flätverk av konst-och kulturutövare från Bottna/ Gerlesborgs och Hammarkullen/Bergsjön har med åren växt fram, Litterära Varietéer har skapats i samspel med Gerlesborgsskolan och Hammarkullen 365. I brist på Bagdad så……..
Senaste året har jag också börjat dokumentera och redigera konstnärliga möten och laborationer. I bild, ljud och ord.