Med fokus på eget skapande och devising

En kurs för dig som är intresserad av att utveckla ditt sceniska skapande, utifrån den fysiska teatern som bas, ensam eller tillsammans med andra, på konstnärliga scener eller på specifika platser i det offentliga rummet.

Kursen är ett samarbete mellan Scenkonst Gerlesborg och Grebbestad folkhögskola. Som deltagare är du inskriven på Grebbestad folkhögskola men kursen genomförs i huvudsak på Scenstudion Gerlesborg. Det geografiska sammanhanget med närhet till Gerlesborgsskolan och havet har tillsammans attraherat konstnärer till trakten under nu mer än sjuttio år.

Efter avslutad kurs är förhoppningen att deltagaren tillvaratagit möjligheten att utveckla
sina verktyg, sin tillit och sin grundläggande förståelse för det egna skapandet.
Vi ser gärna att deltagarna kommer från olika kulturer och olika konstnärliga områden då
just olikheter tycks främja det kreativa- och konstnärliga samtalet.

Klicka här för att komma till Grebbestads Folkhögskolas sida för kursen.