RESEARCHRESIDENCE 2021 – Ansök nu!

SCENKONST GERLESBORG kan tack vare ett kulturstrategiskt utvecklingsstöd från VGR under åren 2020-22 erbjuda researchresidence till yrkesverksamma scenkonstnärer. De kallas researchresidence därför att vi erbjuder handledning eller samtal samt seminarier som ger möjligheter till fördjupning av det egna konstnärliga skapandet.
Gerlesborg, där vår scenstudio ligger, erbjuder koncentration och fantastiska naturupplevelser genom fina och ändamålsenliga lokaler i en miljö som inspirerat konstnärer sedan 1940-talet. Se lokaler och omgivning på scenstudiongerlesborg.se
Deltagarna får också tillfälle att träffa lokalbefolkningen – ofta med egna konstnärliga uttryck i bagaget – som gärna ger respons. Mötena kan innehålla en presentation av residensdeltagarna och deras tankar om scenkonst eller prov ur scenkonstverk eller utdrag ur det aktuella arbetet. Allt med efterföljande samtal.  Publikmötet är tänkt att gagna både residensdeltagare och lokalbefolkning i form av inspiration och nya tankar.
Handledare är Michael Norlind 
Michael Norlind har sina rötter i den fysiska teatern (larssons teaterakademi/larssons teater/Sotenäs teaterateljé). Han har varit yrkesverksam inom scenkonsten sedan 1990, under åren vid Teaterhögskolan i Luleå (1998-2015) utkristalliserades mycket av hans pedagogiska tillvägagångssätt och perspektiv. Vidare är M. en av dem som driver Scenkonst Gerlesborg och Scenstudion Gerlesborg samt innehar en lektorstjänst vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet.
Samtalspartners är Eva Dal Norlind och Gunilla Rahm
Eva Dal Norlind – Scenkonstnär, konst- och teaterpedagog med stort intresse för människors skaparkraft, delaktighet och hållbara leverne. Utbildad på larssons teaterakademi i Göteborg.
Hon sitter i ledningen för Scenkonst Gerlesborg och Scenstudion Gerlesborg.
Sedan 2018 driver Eva och Michael en ettårig kurs i scenkonst under Grebbestads Folkhögskola.
Gunilla Rahm har följt Evas och Michaels arbete sedan 90-talet då hon arbetade som producent på ’larssons teater’ och administratör på ’larssons teaterakademi’ i Göteborg. Hon driver nu Scenkonst Gerlesborg tillsammans med Eva och Michael.
I residenset ingår följande:
Arbetslokal
Tillgång till kök och dusch
Enkel övernattning
Handledning eller samtal
Ett publikt tillfälle
Deltagande i fem seminarium under åren 2021-22
Researchresidence att söka 2021:
22-28 februari, eget arbete med möjlighet till samtal* och publikt möte
28 juni-2 juli, eget arbete med möjlighet till handledning** och publikt möte
5-9 juli, eget arbete med möjlighet till handledning** och publikt möte
2 – 6 augusti, eget arbete med möjlighet till handledning** och publikt möte
9-13 augusti, eget arbete med möjlighet till samtal* och publikt möte
4-8 november, eget arbete med möjlighet till samtal* och möte med den ettåriga scenkonstkursen
*Samtalets bakgrund och innehåll
Då vi under åren märkt att en del grupper har en klar uppfattning om vad man vill göra men ändå vill upparbeta en relation till oss och den tradition vi befinner oss i så erbjuder vi sedan 2020 också residens med ’samtal’. Det innebär att vi ordnar samtalstillfällen – efter behov – där vi tar upp frågeställningar som uppkommer under arbetet. Syftet är att utbyta tankar och idéer och om förtroende uppstår kan samtalet fortsätta även efter residensets slut.
**Handledningens bakgrund och innehåll
Vi på Scenkonst Gerlesborg fick höra att vi fyller en inkubatorfunktion för scenkonstnärer och för scenkonsten som sådan. Detta var naturligtvis en komplimang, men då den var uppriktigt menad tog vi begreppet och dess innebörd under betänkande. Det vore ju fantastiskt om det kunde vara så och minst lika fantastiskt om det faktiskt har varit så för någon av dem som haft det vi kallar för ’Researchresidence’ hos oss. Vi samlar nu mod till oss för att ta denna utmaning än mer på allvar. Detta år provar vi därför en mer uttalad grundstruktur för residenset. Under de senaste tretton åren har vi följt en modell där vi tillsammans med den/de sökande samtalat oss fram till ett arbetsupplägg för veckan. Samtalet kommer säkerligen fortsätta men här nedan ser du den struktur och det upplägg vi kommer att ge oss som utgångspunkt. Det är ju ett residens och inte en ren workshop eller veckokurs vi vill erbjuda men erfarenheten har visat att vi för tydlighetens skull kan dra det hela något närmare en workshop/en veckokurs som utgår från den idé och det behov som den sökande presenterar i sin ansökan och kommer hit med. Vårt syfte och vår intention med residensen är att som inkubator möta upp aktörer; scenkonstutövare, som kommer för att få inspiration, feedback och handledning.
Tillvägagångssätt:
Efter bejakande svar på ansökan där scenkonstnären presenterat sin idé sätter sig handledaren in i denna idé. Därefter följer ett
ett resonemang mellan scenkonstnären och handledaren i syfte att identifiera vilka behov det finns på vägen mot förverkligande av den presenterade idén. Slutligen coachar handledaren scenkonstnären till formulering av en handlingsplan.
Residens veckan; fem dagar.
  1. Varje dag leder handledaren ett pass från nio till ca tio.
  2. Vill scenkonstnären värma upp på egen hand så görs detta så att det är klart senast fem i nio.
  3. Efter det ledda passet tas beslut om dagens arbete.
  4. Praktisk presenterande redögörelse av detta kl. halv fyra. Klockan halv fem skiljs de åter med en formulerad riktning för det fortsatta arbetet.
  5. Dag fyra genomförs en publik presentation.
  6. Dag fem genomgång, analys samt formulering för det fortsatta arbetet med ett tydligt första steg.
Funny Studies Seminars: Abstrakt rörelse, preliminärt datum 10 april samt Konkret röst, preliminärt datum 19 juni. Då är alla residensdeltagare välkomna att delta.
Seminarierna ingår i en serie på fem som går över tre år och har det övergripande namnet ”Funny Studies”. ”Funny Studies” är dubbelbottnat; dels vill vi betona det lustfylldas betydelse i scenkonsten och dels sker seminarierna i samarbete med ponnyn Funny och hennes tolk Emelie Cajsdotter. Samarbetet med dem har visat sig berika och vidga våra scenkonstperspektiv på ett mycket spännande och intressant sätt.
Ansökan som ska vara inlämnad senast den 15 december 2020 bör innehålla uppgifter om vilka som ska ingå i residenset, kontaktperson, vilka konstnärliga uttryck ni använder er av, vad ni vill undersöka/arbeta med och vilket av ovanstående residens ni är intresserade av. Ange gärna flera och i vilken prioriteringsordning ni önskar dem.
Ansökan skickas till: gunilla.rahm@scenkonstgerlesborg.se
SCENKONST
GERLESBORG

Researchresidence 2020

SCENKONST GERLESBORG kan tack vare ett kulturstrategiskt utvecklingsstöd från VGR under åren 2020-22 erbjuda researchresidence till yrkesverksamma scenkonstnärer. De kallas researchresidence därför att vi erbjuder handledning eller samtal samt seminarier som ger möjligheter till fördjupning av det egna konstnärliga skapandet. 

Gerlesborg, där vår scenstudio ligger, erbjuder koncentration och fantastiska naturupplevelser genom fina och ändamålsenliga lokaler i en miljö som inspirerat konstnärer sedan 1940-talet. Se lokaler och omgivning på scenstudiongerlesborg.se

Deltagarna får också tillfälle att träffa lokalbefolkningen – ofta med egna konstnärliga uttryck i bagaget – som gärna ger respons. Mötena kan innehålla en presentation av residensdeltagarna och deras tankar om scenkonst eller prov ur scenkonstverk eller utdrag ur det aktuella arbetet. Allt med efterföljande samtal.  Publikmötet är tänkt att gagna både residensdeltagare och lokalbefolkning i form av inspiration och nya tankar.

Handledare är Michael Norlind 
Michael Norlind har sina rötter i den fysiska teatern (larssons teaterakademi/larssons teater/Sotenäs teaterateljé). Han har varit yrkesverksam inom scenkonsten sedan 1990, under åren vid Teaterhögskolan i Luleå (1998-2015) utkristalliserades mycket av hans pedagogiska tillvägagångssätt och perspektiv. Vidare är M. en av dem som driver Scenkonst Gerlesborg och Scenstudion Gerlesborg samt innehar en lektorstjänst vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet.

Samtalspartners är Eva Dal Norlind och Gunilla Rahm
Eva Dal Norlind – Scenkonstnär, konst- och teaterpedagog med stort intresse för människors skaparkraft, delaktighet och hållbara leverne. Utbildad på larssons teaterakademi i Göteborg.
Hon sitter i ledningen för Scenkonst Gerlesborg och Scenstudion Gerlesborg.

Sedan 2018 driver Eva och Michael en ettårig kurs i scenkonst under Grebbestads Folkhögskola.

Gunilla Rahm har följt Evas och Michaels arbete sedan 90-talet då hon arbetade som producent på ’larssons teater’ och administratör på ’larssons teaterakademi’ i Göteborg. Hon driver nu Scenkonst Gerlesborg tillsammans med Eva och Michael.

I residenset ingår följande:

Arbetslokal
Tillgång till kök och dusch
Enkel övernattning
Handledning eller samtal
Ett publikt tillfälle
Deltagande i fem seminarium under åren 2020-22

Researchresidence att söka 2020:

17-21 februari, eget arbete med möjlighet till samtal och publikt möte

22-26 juni, eget arbete med möjlighet till handledning och publikt möte

29 juni-3 juli, eget arbete med möjlighet till handledning och publikt möte              

3 – 7 augusti, eget arbete med möjlighet till handledning och publikt möte

10-14 augusti, eget arbete med möjlighet till samtal och publikt möte

30 okt-2 november, eget arbete med möjlighet till samtal och möte med den ettåriga scenkonstkursen

Funny Studies Seminar, 17 april: ”Scenkonstens hantverk och poesi” alla residensdeltagare är inbjudna. Seminariet ingår i en serie på fem som går över tre år och har det övergripande namnet ”Funny Studies”. ”Funny Studies” är dubbelbottnat; dels vill vi betona det lustfylldas betydelse i scenkonsten och dels sker seminarierna i samarbete med ponnyn Funny och hennes tolk Emelie Cajsdotter. Samarbetet med dem har visat sig berika och vidga våra scenkonstperspektiv på ett mycket spännande och intressant sätt.

Ansökan, som ska vara inlämnad senast den 15 februari, bör innehålla uppgifter om vilka som ska ingå i residenset, kontaktperson, vilka konstnärliga uttryck ni använder er av, vad ni vill undersöka/arbeta med och vilket av ovanstående residens ni är intresserade av. Ange gärna flera och i vilken prioriteringsordning ni önskar dem.

Skicka ansökan till gunilla.rahm@scenkonstgerlesborg.se

Smakprov från scenkonstresidens med “Tiny Festival Producers”

Varmt välkomna till Scenstudion den 8 augusti kl 19!

Vi har göteborgsbesök 5-9 augusti – närmare bestämt “Tiny Festival Producers” som drivs av Annikki Wahlöö, Benedikte Esperi & Cia Runesson. De är här på residens och ska arbeta med sina iscensättningar som ska gå av stapeln under GIBCA Extended (GIBCA= Gothenburg International Biennial of Contemporary Art)

På torsdag kväll visar de lite smakprov ur sitt arbete och då är ni välkomna att komma och titta. Här nedan kan ni se hur de själva beskriver sitt arbete. Visningen kostar ingenting.

In-Tent-Interventions är iscensättningar av offentliga och urbana platser i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Platser iscensätts med performativa platsspecifika aktioner i form av nomadiska salonger. Med ’one-to-one’ performance närmar vi oss platsernas unika förutsättningar med vår konstnärliga praktik och metod där performativa konstformer lyfter vardagliga situationer till fiktion och tvärtom. I salongerna/tälten erbjuds besökaren att vara aktiva. Intra-aktioner, installationer, samtal och det ännu ej utforskade utgör innehåll. Formatet tar avstamp i begreppet Heterotopia som utarbetats av filosofen Foucault för att beskriva vissa kulturella, institutionella och diskursiva utrymmen som på något sätt är andra: störande, intensiva och oförenlig. Vi har tillfört tält, campingplatser, flyktingförläggningar och allemansrätten till listan.

 

2019-års research-residence

2-6 januari: Johanna Ståhl*

18-22 februari: Fia Sandblad

22-26 april: Livia Hiselius, Billy Langa(SA), Mahlatsi Mokgonyana(SA)/Ragni Halle(NO)

29/7-2/8: Lovisa Baldal

5-9 augusti: Benedicte Esperi, Annikki Wahlöö och Cia Runesson

11-15 oktober: ej tillsatt ännu

*Johanna Ståhl
som är teaterlärare och har intresse för eget arbete med fokus på röst och rörelse på scenen har varit här en arbetsvecka för att lära känna sin kostym/scenografi bättre och hitta olika sceniska möjligheter mellan kostymen/scenografin och sig. Johanna beskriver sitt arbete så här:

”Det var en mycket givande vecka och jag känner att jag verkligen kunde dra nytta av scenkonstresidenset. När jag kom hade jag många frågetecken gällande mitt eget arbete och förhållningssätt till den skulpturala kostymen som jag hade med mig som mitt arbetsmaterial. Men under veckan så lyckades jag verkligen lära känna mitt arbetsmaterial och hitta olika sceniska möjligheter. Under veckan så arbetade jag, tillsammans med handledning från Michael, fram ett rörelsepartitur. Detta lades först väldigt exakt, men fungerade därefter mer som en struktur och ram som jag kunde förhålla mig till, men med en mer improvisatorisk ingång. Det var bra för mig att först börja med att arbeta fram en fastlagd struktur, som därefter kunde luckras upp och fungera som något som jag kunde gå i dialog med. ”