Ettårig kurs i Scenkonst under Grebbestads folkhögskola

För tredje året i rad ger vi nu vår scenkonstkurs.

Ett ettårigt äventyr i stadsfri bygd! Eget skapande genom devising. Rörelsebaserad scenkonst. Formulerande i skrift, improvisation, röst och möten med en hästflocks ickehierarkiska förhållningssätt. 

Kursen ges både som heltidskurs (måndag till fredag) och även i ett deltid/distans format (torsdag till söndag var fjärde vecka). För att gå deltid/distans behöver du gått heltidskursen eller förklara för oss hur dina tidigare erfarenheter kan gälla som motsvarande och likvärdiga. 

För anmälan och information:

www.grebbestads.fhsk.se

Eva Dal 070-633 35 19

Michael Norlind 0727-41 27 25

Scenkonstens hantverk och poesi.

Med intentionen att utkristallisera ett så konkretiserat hantverk som möjligt närmar vi oss scenkonsten via kropp, röst och rörelse. Det verkar som att förståelse av hur vi kan hantera oss själva och lyssna till det omgivande möjliggör, inte bara en scenisk kommunikation utan även skapar goda förutsättningar för poesi att uppstå.

Året kommer ägnas åt fysisk träning, rörelsebaserade- och tvärkonstnärliga uttryck samt det egna skapandet genom devising. 

Därtill kommer formulerande i skrift, mental träning, platsspecifik storytelling, improvisation och möten med en hästflocks ickhierarkiska förhållningssätt. 

Vår uppgift som kursansvariga är att skapa en konstruktiv arbetsatmosfär och att leda processen. Vår ambition är att vara i ett ständigt förtydligande, fördjupande och förädlande av det förhållningssätt, den infallsvinkel och det tillvägagångssätt som kännetecknas av lyhördhet och öppenhet gentemot det som kommer till tals eller signalerar att det vill komma till uttryck i det praktiska handlandet på golvet.

Din uppgift och ditt ansvar som kursdeltagare handlar således om att tillvarata de utvecklingsmöjligheter som erbjuds och att, genom din närvaro, bidra till både innehåll och väg. Du är inte bara viktig utan avgörande för vad kursen blir; inte bara för dig själv utan även för alla oss andra inblandade.

Sommarkurs

I regi av Grebbestads Folkhögskola anordnar vi ett scenkonstresidens 10/6-28/6 2019. Kursen pågår i tre veckor. Sista ansökningsdag 12/5

Scenkonstresidens med fokus på det egna skapandet för enskilda utövare eller grupper.

Ledare: Michael Norlind, Sören Larsson och Eva Dal

Vi ser gärna att deltagarna kommer från olika kulturer och olika konstnärliga områden då just olikheter tycks främja det kreativa- och konstnärliga samtalet.

Residenset äger rum på Scenstudion Gerlesborg i Gerlesborg mellan 10/6- 28/6 (med uppehåll för midsommarfirande)

Det geografiska sammanhanget med närhet till Gerlesborgsskolan och havet har tillsammans attraherat konstnärer, arkitekter, odlare, stenskulptörer, ekobyggare, båtbyggare och scenkonstnärer till trakten under nu mer än sjuttio år.

Kursen är ett samarbete mellan Scenkonst Gerlesborg och Grebbestad folkhögskola. Som deltagare är man inskriven på Grebbestad folkhögskola.

Grundstruktur och innehåll. 

Residensets utformning, innehåll och utfall är i dialog med och avgörs av deltagarnas idéer, tankar och behov.

● Vi arbetar från scenisk grundträning in i uppgiftsarbete till eget skapande. Den 27/6 bjuder vi in publik att ta del av det som blivit.

● Varje dag börjar och avslutas tillsammans.

● På kvällarna har vi möjlighet att äta tillsammans och reflektera över arbetet. Första veckan: Första dagarna gemensam träning och uppgiftsarbete under progression. Andra veckan: 9.00 – 12.00 Gemensam träning. Möjligt upplägg är att eftermiddagarna ägnas åt en större uppgift som leder till internredovisning i slutet på veckan. Var och en har då valt vem eller vilka de vill jobba med. Uppgiften kan vara platsspecifik och utomhusplacerad. Det finns möjlighet till samtal/dialog/vägledning/regi av kursens handledare. Tredje veckan:

Under veckan fullbordas materialet inför den publika visningen.

Sista dagen – fram till lunch ägnas åt utvärdering.

Boende och mat betalas av deltagaren, för mer information kontakta eva@uttryckslabbet.com

KURS I KROPPENS POESI MED SÖREN LARSSON 16/6 – 18/6 2017

Med anledning av att en ny scenkonstplattform har skapats och att en ny bok har skrivits; ”I utkanten av teatern” av Sara Engström, vill vi bjuda in till kurs med Sören Larsson.
Skaparen av begreppet Kroppens poesi, som utvecklat den fysiska teatern på sitt eget sätt, alltsedan mötet med Jerzy Grotowski på 1960-talet.

Vi som bjuder in är Scenkonst Gerlesborg, som gått från nomad till bofast tack vare bygget av en scenstudio på en höjd ovanför Gerlesborg, med konstskolan i blickfånget.

I denna fantastiska miljö mellan berg och hav kommer vi att utnyttja studion, ett vackert rum på 70m2 och 7 m takhöjd, samt alla naturrum som finns utanför.
Vi kommer att äta tillsammans i studions kök och boende är möjligt i dubbelrum på ett B&B alldeles nära.
Kursen börjar på eftermiddagen fredagen den 16/6 och avslutas på eftermiddagen söndagen den 18/6.
Antal deltagare, ca 12.
Pris vid helpension 2 920 kr/person. Enkelt boende: 2 470 kr/person. Utan boende 2 170 kr/person – allt inkl mat.
Kontakt: Eva Dal 0706333519 eva@uttryckslabbet.com